BENNA

İŞ ETİĞİ

01

Tanışma.

Benna Mimarlıkta proje süreci; mimari ilkeler, teknolojik gelişmeler, maddi manevra alanı ve doğal koşullar referans alınarak yürütülmektedir. Bu süreç; iletişim halinde, disiplinli bir çalışma ortamıyla, planlanan bütçe doğrultusunda ve planlanan süre içerisinde gerçekleşmektedir.

02

Araştırma.

Benna Mimarlık başlanılacak her proje öncesinde SWOT analizi yaparak ön değerlendirmeyle projenin gerçekleşeceği senaryoyu oluşturmaktadır. Proje sürecinde de bu tutumu devam etmekte, yenilikleri takip ederek güncel kalmaya çalışmaktadır.

03

Doğal Çevre.

Benna Mimarlık yapılan tasarımın doğal çevresine uyumunu göz ardı etmeden, atıkları en aza indirerek, doğru malzeme kullanımı sağlayarak doğaya hassasiyetle yaklaşmaktadır.

04

Modelleme.

Benna Mimarlık kalifiye personeliyle tasarım aşamasında yenilikçi ve modern yaklaşımdan yanadır. Bu çerçevede tasarım fikirlerini en iyi şekilde sunabilmeyi amaçlamaktadır.

05

İş Birliği.

Benna mimarlık kendi iç dinamiklerinde ortak bir çalışma alanı içerisindedir ve bu hassasiyeti işbirlikçileri ve müşterileri nezdinde de devam ettirmeyi hedefler.

06

Teknoloji.

Benna Mimarlık projelerini gelişen teknolojik hamlelerden yararlanarak daha pratik ve daha az enerji harcayarak tamamlama fırsatından yararlanır.