• Category : HİZMETLER

Hayal gücümüzü ve motivasyonumuzu birleştirerek; bazen icat ederek, bazen yenileyerek, bazen de geliştirerek tasarımlar yapıyoruz.

Tasarım, bir planın ya da nesnenin, inşa sürecindeki mimari ve mühendislik çizimlerinin meydana getirilmesine denir. Hem fiil hem isim olarak kullanılan “tasarlamak” yeni bir ürün ya da obje için plan yaratma ve geliştirme sürecini tanımlar.

Mimari Tasarım

Mimari tasarım, İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinimleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır.

Günlük hayatta karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, hatta bazen yolların ve yollardaki bitkilerin ağaçların bile belli bir kurala veya güzellik, işlevsellik algısına dayanılarak tasarlanması durumudur. Mimarlar (mimar, iç mimar, peyzaj mimarı) ve farklı mesleklerden (inşaat mühendisi, elektrik mühendisi vs.) olan birçok birey mimari tasarımda yer alabilir.

Mimari tasarım yeri geldiğinde bir mobilya veya bir yapı projesi tasarlamak olurken yeri geldiğinde sokakta kaldırımlarda yer alan bitkilerin ağaçların düzenini, yapısını, şeklini tasarlamak olabilir. Mimari tasarım çok geniş bir yelpazesi bulunan alandır. Yapı tasarımı bunlara kıyasla daha özneldir. Bir yapıya uygulanacak mimari üslup, eldeki materyale, mimarın idealine ve yapının ne amaçla kullanılacağına uygun olmalıdır.

Mimari tasarım uygulanabilirliği için amacına uygun tasarlanması, dayanıklılığı, ekonomik, malzeme seçimi, estetiklik özelliklerin dikkate alınması gerekir. Mimari tasarımda iki farklı düşünme şekli vardır. Birincisi detaylara inmeyen, hızlı, bol seçenekli ve bütüncü özellikler gösterir. İkincisi detaycı, temkinli, aşamalı ve parçaya yönelik gelişim gösteren bir düşünme faaliyetidir. Mimarın sahip olduğu zamana, proje sürecine ve imkânlara göre mimari tasarımların kapsamı bazı farklılıklar göstermektedir.