• Category : HİZMETLER

İnsan yaşamını kolaylaştıracak, barınma, dinlenme, eğlenme, çalışma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak mekanlar tasarlıyoruz. Benna Mimarlık olarak dört duvar değil dört dörtlük projeler yapıyoruz.

İnşaat, insan hayatı açısından mutlak önem taşımaktadır. İlk çağlardan beri barınma, şehirleşme, altyapı, ulaşım, doğayla mücadele, enerji üretimi amaçlı yapılan inşaatlar sayesinde toplumların devamlılığı ve büyümesi sağlanmıştır. Tüm insanlar yaşamının bir bölümünde konut sahibi olma veya inşaat yaptırma işleriyle ilgilenmektedir.

Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında iş birliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir. Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır. Söz konusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar, imar gereksinimlerini, işin çevresel etkilerini, başarılı çizelgeleme, bütçeleme, şantiye güvenliği, yapı malzemelerinin ulaşılabilirliği ve nakliyesi, lojistik, halka verdikleri rahatsızlıklara kadar tüm detayları düşünmelidirler. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir.